21/05/2013

Medical Tribune, roč. IX, č 8, 30.4.2013, s. 6

V České republice je téměř 40 000 pacientů se zánětlivým střevním onemocněním, které nejčastěji postihuje mladé lidi v rané dospělosti, tedy mezi 20. až 30. rokem života. Nárůst zánětlivých onemocnění netrápí pouze ČR, ale celou Evropu. Podle ÚZIS trpí Crohnovou chorobou v České republice 17 783 pacientů, což přestavuje proti roku 2005 nárůst o 44 %, a ulcerózní kolitidou 22 134 pacientů, což znamená nárůst od stejného data o 20 procent. Alarmující je skutečnost, že je postiženo stále více mladých lidí, včetně dětí a adolescentů.

Dle informací z EFCCA (Evropská federace spolek pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu) postihují idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel diseases, IBD) v Evropě 2,5 až 3 miliony osob a přímé náklady na zdravotní péči se pohybují ve výši 4,6 až 5,6 miliardy eur za rok. K IBD se řadí Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Pacienti trpí urputnými průjmy, bolestmi břicha, únavou, teplotami a podvýživou. Jedná se o závažné chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, na jehož rozvoj má vliv životní prostředí a životní styl. Střevní sliznice je největším interním povrchem našeho těla, a proto je náchylná k vlivům prostředí. Hlavními spouštěči onemocnění jsou nevyvážená strava, léky jako antibiotika, kouření, stres, životní styl, zhoršené životní prostředí ve městech a zvýšená hygiena. Také genetické vlivy mají na vzniku onemocnění určitý podíl. IBD nepostihuje pouze trávicí ústrojí, ale 20 až 40 % pacientů trpí také vzdálenými, tzv. mimostřevními projevy IBD, mezi něž patří zánětlivé postižení očí, kloubů a kůže.

Můžeme ovlivnit kvalitu života s IBD „Zánětlivá střevní onemocnění mají významný negativní vliv na kvalitu života pacientů trpících těmito chorobami,“ prohlašuje doc. MUDr. Radan Keil, Ph. D., vedoucí gastroenterolog z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole, místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Evropská federace spolek pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu provedla průzkum napříč Evropou s názvem IMPACT, který byl zaměřen na zjišťování vlivu IBD na život pacientů, a výsledky byly překvapivé: 85 % pacientů muselo podstoupit v posledních pěti letech hospitalizaci, 60 % pacientů trpí křečovitými bolestmi břicha, které se vyskytují častěji než pětkrát do týdne, 96 % pacientů pociťuje únavu, slabost a celkovou vyčerpanost, 40 % pacientů uvedlo, že v důsledku svého onemocnění nemůže navázat intimní vztah, a 43 % pacientů muselo upravit svůj pracovní poměr v důsledku svého onemocnění.

Ke zlepšení situace vede časná diagnostika „Vzhledem k tomu, že IBD postihuje převážně mladé lidi v produktivním věku, je důležitá včasná diagnostika. Jen tak lze předcházet nevratnému poškození střevního traktu a zbytečným operacím,“ říká prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., přednosta a primář gastroenterologie Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE Lighthouse a Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK v Praze. Spolu s doc. Keilem usilují o to, aby praktičtí lékaři byli o Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě co nejlépe informováni a při diferenciální diagnostice na ni mysleli. Obě nemoci sice nejsou vyléčitelné, ale jsou velmi dobře léčitelné.

Mezi standardní léčbu v České republice patří podávání tzv. aminosalicylátů a sulfasalazinu. Při nedostatečném účinku těchto léků či vysoké aktivitě nemoci se podávají kortikosteroidy, imunosupresiva a biologická léčba. Zavedení této vysoce účinné a cílené léčby znamenalo u těžkých případů zásadní zlom a výrazné zlepšení kvality života. V ČR je biologická léčba soustředěna do tzv. center biologické léčby, jichž je v současné době 25, a kvalita léčby je garantována Českou gastroenterologickou společností. Biologickou terapii užívá nyní v České republice přibližně 1 600 pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Biologická léčba je velkou nadějí gastroenterologie – předpokládá se, že v dlouhodobém horizontu výrazně sníží procento komplikací a chirurgických zásahů u pacientů se střevními záněty.

Praktičtí lékaři hrají klíčovou roli „Pro pacienty, kteří jsou roztroušeni po celé republice, je důležité, aby měli kvalitního ošetřujícího lékaře, jenž jim s jejich nemocí může pomoct. Má-li nemocný mimostřevní projevy (otoky kloubů, záněty očí, kožní projevy, pásový opar), které zdánlivě nesouvisejí s onemocněním střev, jde nejprve za praktickým lékařem. A na něm je, aby poznal, o jak závažné onemocnění se jedná, a včas pacienta poslal za gastroenterologem,“ prohlašuje mladá pacientka a dnes už i maminka PhDr. Martina Pfeiferová, předsedkyně Občanského spolek pacientů s idiopatickými střevními záněty (https://www.crohn.cz), jež funguje v České republice od roku 2008. Toto spolek se připojilo k Evropské federaci spolek pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, která vyhlásila 19. květen za Světový den idiopatických střevních zánětů, a pořádá 25. května na pražské Ladronce zábavný happening s cílem vtipně poukázat na závažnost onemocnění. V rámci odpoledne bude vyhlášena také „Nejlepší IBD sestra roku“.

Foto autor| Foto MT

Foto popis| „Praktičtí lékaři hrají ve včasné diagnostice IBD klíčovou roli,“ říká PhDr. Martina Pfeiferová, předsedkyně Občanského spolek pacientů s idiopatickými střevními záněty