24/08/2014

Ve dnech 17. 7. – 20. 7. 2014 se v irském Dublinu konal každoroční sraz EYG (EFCCA Youth Group = mladí pacienti s IBD), kterého se účastnili také dva delegáti z České republiky, která je členem EFCCA (European Federation of Crohn´s and Ulcerative Colitis Associations).

Fotografie účastníků EYG Meeting v Dublinu 2014

Fotografie účastníků EYG Meeting v Dublinu 2014

Úvod konference a představení delegátů

Mítink začal krátkou předmluvou hlavního organizátora EYG Daniela Sundsteina, který pro připomenutí a pro nově příchozí členy krátce představí fungování EYG a EFCCA a základní pravidla mítinku.

Po úvodním slovu vedoucího EYG a pořádající asociace následoval takzvaný “Ice Breaking“, protože pro mnoho účastníků je velmi složité mluvit před ostatními. Ice breaking je veden jako hra, do které se zapojí všichni a tím se rychleji seznámí. V letošním roce to byla kvalitní rozcvička vedená trenérem fitness.

Následně se představili jednotliví delegáti z každé země (letos se celkem zúčastnilo 43 delegátů z 21 zemí Evropy a jeden delegát z Izraele) a sdělili, zda trpí Crohnovou chorobou či Ulcerózní kolitidou.

Fotografie z konferenční místnosti

Fotografie z konferenční místnosti

Výměna zkušeností a informace v rámci EYG

Dalším bodem programu byla debata v šesti členných skupinách na téma získávání finančních prostředků  pro úspěšné fungování jednotlivých asociací. Mimo nejčastějších způsobů jako jsou sponzorské dary, vydávání a prodej časopisů, či kalendářů jednotlivých spolek se zde objevil poměrně atypický způsob získávání prostředků, o kterém informoval delegát z Portugalska.

Každý občan Portugalska odvádějící státu daně má možnost věnovat přibližně jedno  procento na fungování libovolného spolek každý rok.

Následovaly prezentace delegátů se zaměřením na  historii, fungování, hodnocení uplynulého roku a budoucích plánů každé z asociací. Delegáti z České republiky hovořili o Svatováclavské konferenci v roce 2013, Světovém dni IBD konaném v květnu a také o novinkách jako jsou WC karty, zavedení členských poplatků a plánovaný WC kompas.

Účastníci  navštívili také centrum Dublinu, kde objevovali pamětihodnosti města.

Sociální média a IBD

Následující den se pokračovalo v prezentacích další části delegátů a skupinové debaty věnované tématu sociálních médií v souvislostí s IBD. Zmíněna byla obvyklá média jako televize, rádio a internetové sociální sítě. Nejzajímavější myšlenkou bylo vytvoření mezinárodní WC karty, univerzálně použitelné v kterékoli ze členských zemí EFFCA.

Volby do výboru EYG a hodnocení prezentací delegátů

Následně proběhly volby členů EYG s volbou vedoucího a členů výboru a také volba nejlepšího plakátu zúčastněných zemí. Soutěž o nejlepší plakát tentokrát vyhrál Kypr se svým velmi zajímavým provedením.

Ukázka některých plakátů (mezi nimi i České republiky)

Ukázka některých plakátů (mezi nimi i České republiky)

Doplňkový program a upomínka na mítinky

Po oficiálním ukončení letošního mítinku byl uspořádán výlet do centra Dublinu s překvapením, což byla návštěva Guiness Store House, což je muzeum piva Guiness.
Všichni účastníci obdrželi diplom jako upomínku na proběhlý mítink a zároveň se jedná o oficiální doklad EYG absolvování mítinku.

Shrnutí mítinku pro naše pacienty s IBD

Letošní mítink byl velmi přínosný. Bylo zajímavé v slyšet, kam se jednotlivá spolek posunula a jakým směrem se ubírají.

Pro české spolek by bylo velmi přínosné intenzivněji spolupracovat se zahraničními spolekmi. Mnohá z  nich jsou dále, než jsme my a mají delší historii v péči a pomoci pacientům. Bylo by velmi přínosné rozvinout spolupráci například s Německem, Polskem a Francií.

Německé spolek má dlouhou historii a díky tomu by mohla být zkvalitněna pomoc a péče o pacienty a také rozšířeny nabízené služby.Polské spolek vyvíjí řadu aktivit a je nám svoji geografickou polohou velmi blízké. Francie nabízí velmi kvalitní program pro mladé lidi trpící nespecifickými střevními záněty. Každoročně je pořádáno s velkým úspěchem velmi mnoho různých akcí právě pro tyto lidi.

Další informace naleznete na www.efcca.org av příštím čísle EFCCA Magazine, který je dostupný také v online verzi a to zmíněných oficiálních stránkách EFCCA.

Ondřej Trombík a Kristýna Komorová
Za spolek Pacienti IBD