15/03/2012

Ve dnech 21.-23.11.2011 se členka výkonného výboru Ing. Veronika Hanzlíková  zúčastnila prvního workshopu zaměřeného na komunikaci s médii, který uspořádala v Bruselu Evropská federace spolek pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (EFCCA). Cílem bylo připravit zástupce jednotlivých členských pacientských organizací na možné rozhovory s médii a také na rozhovory na úrovni správy země. Pacientské organizace v jednotlivých zemích totiž vykonávají dosud v ČR trochu opomíjenou oblast a to aktivní komunikaci s vládními organizacemi a médii což jim dává velkou sílu a přináší nové členy. Například v Holandsku i Finsku je tradice a také síla pacientských organizací tak velká, že mají členů tisíce. Naše spolek zatím v České republice rozvíjí především vzdělávací a publikační činnost, ale chceme se aktivně zapojit do připomínek legislativního procesu a spolupráce s ostatními pacientskými organizacemi.

Díky členství v Evropském spolek pacientů s IBD můžeme využít možnost účasti na jejích celoevropských akcích a také se zapojit více do celkového evropského přístupu k problematice idiopatických střevních zánětů. Konkrétně na tomto tréninku účastníci získali informace o legislativním rámci EU vůči pacientským organizacím a také o tom, jak správně a vhodně reprezentovat spolek a ostatní pacienty nejen při mediální komunikaci. Všichni si mohli aktivně vyzkoušet rozhovory před kamerou, které vedla lektorka/novinářka. Současně při každém rozhovoru mohli ostatní účastníci sledovat snažení a také nervozitu svých kolegů přes obrazovku ve vedlejší místnosti. Pro ty, co už někdy do kamer mluvili, to nebylo o nic snazší než pro nás, co jsme zatím tuto zkušenost nezažili. Nikdo z nás nebyl rodilý mluvčí (dorozumívacím jazykem byla angličtina a účastníci byli z Norska, Holandska, Itálie, Francie, Srbska, Španělska a Polska), natož profesionální mluvčí, a proto jsme při kontrolním zhlédnutí měli příležitost se poučit o tom, jak správně mluvit a dívat se do kamery.

Celý dvoudenní trénink završila závěrečná prezentace projektu Impact Survey, což je projekt zkoumající dopady na život a kvalitu života pacientů s IBD, a návštěva Evropského Parlamentu.

 

Ing. Veronika Hanzlíková