01/06/2015

Ve dnech 29. 5. 2015 a 30. 5. 2015 se konalo jednání European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (www.efcca.org) v belgickém Bruselu.

Jednání se účastnili zástupci pacientských organizací IBD. Své zastoupení měla i Česká republika.

První den jednání byly schváleny nové stanovy EFCCA, výroční zpráva za 2014, finanční plán roku 2015 a došlo k doplňujícím volbám do předsednictva EFCCA. Čtyři navržení kandidáti byli přítomnými delegáty zvoleni do předsednictva EFCCA.

Druhý den se konalo  sympozium na téma „Biologická léčba“. V celém světě se neustále zvyšuje počet pacientů s IBD a jsou hledány nové možnosti léčby pro pacienty s IBD. EFCCA připravila pro účastníky sympozia přednášky předních světových odborníků k problematice biologické léčby IBD.

Sympozium bylo zahájeno úvodním slovem Dr. Marca Greca, předsedou EFCCA. Dále následovaly jednotlivé přednášky osobností z oblasti výzkumu onemocnění IBD a vývoje léčiv, léčby pacientů IBD, ale také jejich aktivního zapojení do života. Cílem bylo zejména prezentovat nejnovější poznatky z oblasti léčby IBD zájemcům o tuto problematiku.


Účast spolku Pacienti IBD z.s. byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” podpořeného Úřadem vlády.