18/02/2014

Hotová bakalářská práce k nahlédnutí:

Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou (PDF soubor 1,9 MB)

Dobrý den,
jmenuji se Pavla Štéblová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

V rámci ukončení studia zpracovávám bakalářskou práci na téma „Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou“. Chci Vás touto cestou požádat o umožnění provést dotazníkové šetření mezi Vašimi registrovanými pacienty. Dotazník je zcela anonymní a uvedené údaje budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce. Zde posílám odkaz, na kterém můžete najít můj dotazník:

http://www.survio.com/survey/d/K0W8T4F9S1M2J9L3S

Děkuji za Vaše vyjádření.

S pozdravem Pavla Štéblová, UTB 3. ročník, všeobecná sestra