16/04/2015

Navázali jsme aktivní spolupráci s nadačním fondem DOBRÝ ANDĚL, který podporuje dětské pacienty s těžkou formou Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy nebo pacienty se syndromem krátkého střeva. 

logo DOBRÝ ANDĚL

Komu DOBRÝ ANDĚL pomáhá

V oblasti IBD nabízí n. f. DOBRÝ ANDĚL pomoc dětským pacientům s Cronovou chorobou nebo s těžkou formou ulcerózní kolitídy (u obou je podpora poskytována v době akutní fáze onemocnění), a dále dětským pacientům se syndromem krátkého střeva.

Pacientovi je pomoc poskytována do věku 18,5 roku (v případě komplikací s přiznáním nebo výší invalidního důchodu je možné podporu prodloužit až do věku 26 let).

Jak o podporu požádat

Pokud jde o proces poskytování finanční pomoci, nemocný pacient (u nezletilých pacientů jejich zákonný zástupce) může o finanční pomoc požádat svého ošetřujícího lékaře specialistu – gastroenterologa nebo jiného specialistu v oblasti IBD (fond spolupracuje s cca 1000 lékaři, někteří z nich mají tištěné přihlášky do systému DOBRÝ ANDĚL).

Pacient také může požádat sám písemně na poštovní nebo e-mailové adrese DOBRÉHO ANDĚLA. V tomto případě zájemce obdrží poštou tištěnou Žádost, kterou mu potvrdí jeho ošetřující lékař (specialista v daném oboru).

Poskytování finanční pomoci

Finanční pomoc mohou rodiny s dětmi dostávat již od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Systém DOBRÝ ANDĚL obdrží jejich Žádost potvrzenou lékařem.

Finanční pomoc je zpravidla přiznána na 6 měsíců, před ukončením 6-měsíčního období pacientovi zašleme automaticky novou žádost, kterou je potřeba v případě přetrvávajícího nároku na finanční pomoc (tj.v případě, že akutní fáze onemocnění pokračuje, případně došlo k novému vzplanutí onemocnění) znovu vyplnit (při obnovovacích žádostech zpravidla již stačí jejich potvrzení obvodním lékařem pacienta spolu se zasláním aktuální lékařské zprávy).

Všechny informace jsou také dostupné na www.dobryandel.cz – záložka ‚PRO RODINY‘. Informace také najdete v informačním letáku pro rodiny (PDF, cca 500 KB)

Podklady pro žádost o podporu

Doplňující informace a dokumenty k žádosti:

  • nad 15 let pacienta je třeba přiložit potvrzení o studiu
  • při první žádosti se přikládá vždy kopie lékařské zprávy
  • každou žádost potvrzuje lékař co 6 měsíců (většinou stačí praktik)
  • v rámci žádosti by nadační fond rád využil fotografii rodiny – Dobří andělé rádi blíže poznají rodinu, které pomáhají

Všechny další informace včetně kontaktů najdete na webu nadačního fondu www.dobryandel.cz