19/02/2014

Na online odborném serveru MEDICAL TRIBUNE CZ vyšel článek Prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., z Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a. s. a 1. LF UK; Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha který zachycuje vývoj diagnostiky a léčby IBD v posledních 10letech. 

Pan Prof. Lukáš také zmiňuje naše spolek Pacienti IBD.

Plné znění článku: Vývoj diagnostiky a léčby střevních zánětů (IBD) v letech 2004–2014 na webu tribune.cz