16/04/2013

Martina Pfeiferová, předsedkyně spolek se zúčastnila Akademie APO, cyklu seminářů pořádaných Asociací inovativního farmaceutického průmyslu pro pacientské organizace.

Cílem této akademie bylo podpořit nezávislost českých pacientských spolek, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost nebo zkvalitnit jejich prezentační či vyjednávací dovednosti.

Účastníci Akademie získali přehled o aktuálním zdravotním, sociálním a pojistném systému v ČR, rozšířili své povědomí o právech pacientů a hájení jejich práv. Získali rovněž praktické informace k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo o nejnovějších trendech současné léčby.

Certifikát APO MPF (PDF soubor o velikosti cca 1,5 MB)