10/12/2013

Se souhlasem autorky Veroniky Ševčíkové uveřejňujeme absolventskou práci na téma Celiakie a Morbus Crohn – viz úvod:

„Téma absolventské práce zní Výživa pacienta s diagnózou celiakie a Morbus Crohn. Nejen celiakie sebou přináší velká omezení ve stravě, která se týkají potravin s obsahem lepku, ale i diagnóza Morbus Crohn do své léčby zahrnuje omezení potravin s vysokým obsahem nestravitelných zbytků, čili vlákniny. Cílem práce je přiblíţit veřejnosti problematiku těchto onemocnění, zaměřit se především na to, jaký má výţiva vliv na průběh nemocí a zda si pacient umí sestavit energeticky i biologicky plnohodnotný jídelní lístek. V práci je zkoumána i informovanost pacienta. Zařazeny jsou zde i nové recepty pro případné obohacení stravy těchto pacientů.“

Text absolventské práce v PDF (2,6 MB)

Děkujeme za poskytnutí práce ke zveřejnění.